מוזיאון קהיר החדש למרגלות הפרמידות ואוסף תות ענח' אמון

מצרים, קהיר, מוזיאון קהיר ואוסף תות ענח' אמון

נבקר אצל שכנתו הגדולה מדרום, בארץ הנילוס, מצרים.

נכיר בהרצאה את תרבות מצרית הקדומה.

נבקר בגיזה, אתר הפרמידות וננסה להבין מהן ולאיזו תכלית שימשו.

משם נמשיך למוזיאון קהיר ונתחיל בו את הסיור.

נתמקד בממצאים של אבן הרוזטה, פסלי רעמסס ותצוגת הנסיך תות ענח' אמון.

נשמע את המחקרים האחרונים אודות תעלומת מותו של הנסיך הצעיר.

כל הזכויות שמורות לכנרת להב 2013 © הרצאות